Ba huyện biển tiếp tục xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn

Người viết: Trần Quốc 08/08/2011 Trong Hội nghị sơ kết 2 năm th...

Người viết: Trần Quốc
08/08/2011

Trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án phát triển toàn diện 3 huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020, đa số các đại biểu đều thống nhất đánh giá: việc triển khai thực hiện đề án đã tạo cơ hội thúc đẩy 3 huyện biển phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trong 2 năm 2009 - 2010, tăng trưởng GDP bình quân 12,95%/năm. Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng sinh thái, với 3 thế mạnh là kinh tế thủy sản, kinh tế lúa + chăn nuôi và kinh tế vườn được tập trung chỉ đạo đầu tư và khai thác có hiệu quả.

Ngành thủy sản tiếp tục phát huy lợi thế về các điều kiện tự nhiên và giữ vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của 3 huyện. Sản xuất công nghiệp phát triển khá. Các huyện tập trung chế biến mặt hàng nông sản và thủy sản, sửa chữa tàu thuyền, phát triển các làng nghề truyền thống.Thuỷ sản được xác định là một các mũi nhọn của kinh tế 3 huyện biển. (Ảnh: HH)