Thủy sản Cửu Long: 6 tháng đầu năm đạt gần 201,9 tỷ đồng doanh thu

14:54 29/08/2011 Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 với các chỉ tiêu...

14:54 29/08/2011Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 với các chỉ tiêu đạt như sau:( Ảnh minh họa)Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 CUULONG SEAPRO đạt gần 201,9 tỷ đồng, tăng 15,31 tỷ đồng tương đương 8,21% so với 6 tháng đầu năm 2010.

Tuy nhiên giá vốn bán hàng cũng tăng 10,75% so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng của giá vốn lớn hơn tốc độ tăng trưởng của doanh thu nên lợi nhuận gộp của năm nay chỉ đạt 10,54 tỷ đồng giảm gần 3,3 tỷ đồng so với năm 2010

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6 tỷ đồng, EPS đạt 746 đồng/cp

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần của công ty đạt 300,65 tỷ đồng tăng 27,07%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 74,3%

Lợi nhuận sau thuế đạt 11,76 tỷ đồng, EPS đạt 1,471 đồng/cp.

Được biết công ty đã được chấp thuận niêm yết 8.000.000 cổ phiếu trên HOSE.Theo Vinacorp