• Nghệ An: Ngư dân chưa quan tâm bảo hiểm nghề cá


    Cập nhật lúc: 10:32 AM, 14/09/2011
    Tính đến thời điểm này của năm 2011, Quỳnh Lưu (Nghệ An) mới có 7/2.500 tàu thuyền mua bảo hiểm thân tàu và 936/25.000 lao động được mua bảo hiểm thuyền viên. Tương tự, toàn tỉnh có 4.300 tàu thuyền, trên 50.000 lao động đánh bắt nhưng số tàu tham gia bảo hiểm không đáng kể và chỉ hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm thuyền viên.