Quảng Nam: Hơn 1,146 tỷ đồng quản lý bảo tồn biển Bãi Hương


Cập nhật lúc: 10:03 AM, 10/09/2011
Đề án thành lập tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương (Cù Lao Chàm - Tân Hiệp, TP Hội An), giai đoạn 2011 - 2013 do Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng kinh phí triển khai thực hiện hơn 1,146 tỷ đồng.
Mục tiêu đề án nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, văn hoá - lịch sử theo nguyên tắc đồng quản lý; cải thiện và nâng cao đời sống của cộng đồng thôn Bãi Hương trên cơ sở quản lý, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và các giá trị của Tiểu khu bảo tồn biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Một góc Bãi Hương được khai thác du lịch, trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách
Đối tượng áp dụng của đề án là các cơ quan, đơn vị có hoạt động khai thác thuỷ sản thuộc phạm vi của tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển; các đơn vị khai thác du lịch... Cộng đồng Bãi Hương tham gia trong mô hình tiểu khu bảo tồn biển được tổ chức thành các tổ cộng đồng như: tổ tuần tra, tổ tự quản và tổ truyền thông về quản lý bảo tồn biển.
                                                                    Thạch Hà
Life
Unknown
10/09/2011
0

Nhận xét