• Nuôi ngao hoa - Thế mạnh kinh tế mới ở Vân Đồn (Quảng Ninh)

    Cập nhật lúc: 05:47 PM, 06/10/2011
    Những năm trước kia, khi huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bắt đầu phát triển mạnh nghề nuôi tu hài, người dân và các cấp lãnh đạo kỳ vọng rất nhiều vào thế mạnh kinh tế của loài nhuyễn thể hai mảnh giàu dinh dưỡng này.