• Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 21 tỷ USD

    Cập nhật lúc: 11:20 AM, 28/10/2011
    Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 10 ước đạt 2,2 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng lên 20,8 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2010.