Skip links

Ba huyện biển tiếp tục xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn

Người viết: Trần Quốc
08/08/2011

Trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án phát triển toàn diện 3 huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020, đa số các đại biểu đều thống nhất đánh giá: việc triển khai thực hiện đề án đã tạo cơ hội thúc đẩy 3 huyện biển phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trong 2 năm 2009 – 2010, tăng trưởng GDP bình quân 12,95%/năm. Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng sinh thái, với 3 thế mạnh là kinh tế thủy sản, kinh tế lúa + chăn nuôi và kinh tế vườn được tập trung chỉ đạo đầu tư và khai thác có hiệu quả.

Ngành thủy sản tiếp tục phát huy lợi thế về các điều kiện tự nhiên và giữ vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của 3 huyện. Sản xuất công nghiệp phát triển khá. Các huyện tập trung chế biến mặt hàng nông sản và thủy sản, sửa chữa tàu thuyền, phát triển các làng nghề truyền thống.

Thuỷ sản được xác định là một các mũi nhọn của kinh tế 3 huyện biển. (Ảnh: HH)

Các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm phát triển, chất lượng được nâng lên. Giáo dục đào tạo, y tế phát triển về quy mô và chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đề án, từng lĩnh vực vẫn còn những khó khăn hạn chế nhất định. Tỷ trọng từng khu vực có chuyển dịch đúng hướng nhưng vẫn còn thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. Mặn từ các cửa sông chính xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền và thời gian kéo dài ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Để giải quyết những khó khăn trên, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh sớm đầu tư khép kín tuyến đê ven sông Tiền và đê biển. Riêng 1.000 ha đất trong vùng ngọt hoá, cần định hướng chuyển dịch cây trồng theo hướng bền vững và hiệu quả.

Diện tích đất muối đang có chiều hướng tăng tại các địa phương, nhưng do diêm dân sản xuất theo phương pháp truyền thống nên gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Phương tiện đánh bắt ven bờ chiếm số lượng lớn, ảnh hưởng đến việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần có chính sách hỗ trợ vốn để ngư dân có điều kiện thay đổi phương tiện tham gia đánh bắt xa bờ. Nuôi thủy sản xuất hiện dịch bệnh, gây chết hàng loạt, chưa tìm được nguyên nhân để bảo vệ ổn định môi trường nuôi.

Huyện Thạnh Phú đề nghị tỉnh sớm triển khai cống Cái Quao để người dân có nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vào mùa khô, nước mặn, nhân dân vùng biển khang hiếm nước ngọt, cần có dự án dẫn nước thô từ vùng ngọt về.

Huyện Ba Tri kiến nghị sớm thi công 8 cống nằm trên tuyến đê biển để tạo khép kín trong ngăn mặn. Tỉnh cần xác định tiến độ hoàn thành dự án Bắc Bến Tre để đầu tư 55 dự án cấp nước từ hồ trữ nước ngọt Ba Lai.

Về phương hướng cho giai đoạn 2011-2015, Hội nghị thống nhất là cần có sự thống nhất trong các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy 3 huyện. 3 huyện biển cần đề xuất những đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình thực tế, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cũng như giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành và 3 huyện biển điều chỉnh, bổ sung số liệu sát tình hình thực tế, để hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện đề án phát triển toàn diện 3 huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020.

Ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Ba huyện biển tiếp tục xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, song hành với phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi. Trong điều kiện diễn biến phức tạp, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngành nông nghiệp cần có chương trình và từng bước triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, kênh mương; kiểm dịch, kiểm soát con giống, vận động hộ dân hình thành ban quản lý vùng nuôi, thực hiện nghiêm lịch thời vụ.

Ba huyện nên vận động ngư dân hình thành đội, tổ liên kết đánh bắt xa bờ để giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận. Nước ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất, cộng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao là vấn đề lớn đối với 3 huyện biển, tỉnh sẽ tập trung triển khai những dự án giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp không phải là đặc thù của 3 huyện biển, chưa được đầu tư lớn. Riêng huyện Bình Đại có 1 khu công nghiệp, tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp cùng huyện tìm nhà đầu tư.

Tỉnh đã có chủ trương mở rộng các cảng cá hiện có, các huyện mời gọi nhà đầu tư tổ chức sơ chế nguyên liệu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại địa phương kết hợp phát triển, cơ khí sửa chữa, đóng tàu.

©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag