Các giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Kể từ năm 1991, khi khu công nghiệp (KCN) Tân Thuận đầu tiên đi vào hoạt động, đến nay, cà nước đã có 250 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT) đăng ký hoạt động, thu hút 52 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển các KCN, KCX, KKT đã phát sinh một số vướng mắc liên quan tới cơ chế chính sách. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, sáng 23/11, tại Hà Nội, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo ” Cơ chế, chính sách phát triển KCN, KCX, KKT”. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, mặc dù đã đạt được những thành công nhưng nhìn chung các KCN, KCX, KKT vẫn chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do vậy, việc phát triển các KCN, KCX, KKT cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới; theo đó, cần làm rõ hơn về cơ chế, chính sách, tìm ra các giải pháp, đề ra kế hoạch phát triển có hiệu quả đối với các khu động lực kinh tế này.
* Những vướng mắc, chưa phù hợp
Sau 20 năm phát triển KCN, KCX, KKT, các KCN, KCX, KKT nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các KCN, KCX, KKT ngày càng chứng tỏ được vai trò đầu tầu trong phát triển kinh tế, là động lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các địa phương, nhất là nơi mà điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.
Hiện nay, trên địa bàn cả nước có 253 KCN được thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt trên 45.000 ha. Tính đến hết tháng 9/2010, các KCN cả nước đã thu hút được 3.840 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 305.000 tỷ đồng. Các KCN, KCX, KKT đã giải quyết việc làm cho gần 1,5 triệu lao động và tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp từ 20-25 tỷ đôla. Đối với KKT, nước ta đã có 15 KKT ven biển với tổng diện tích đất tự nhiên gần 700.000 ha và 28 KKT cửa khẩu với tổng diện tích gần 600 ha được thành lập. Mặc dù, các KKT mới chỉ đang trong giai đoạn hình thành, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng bước đầu đã có nhiều đóng góp vào nền kinh tế của đất nước, ví dụ như nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn… Nếu tính về giá trị sản xuất công nghiệp, từ tỷ trọng 17% trong năm 1991 đến nay, các KCN, KCX, KKT đã đóng góp trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, đóng góp trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.
Tuy nhiên, vài năm gần đây việc thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT gặp nhiều khó khăn. Theo ông Trần Duy Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân chính vẫn là do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư phải thu hẹp các dự án đầu tư mới. Ngay cả những dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, do ảnh hưởng của khủng hoảng nên tiến độ cũng bị chậm lại. Bên cạnh đó, một số chính sách của Nhà nước cũng có tác động nhất định đến việc thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT. Chẳng hạn, Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thế thu nhập doanh nghiệp hay nghị định 69/2009/NĐ-Cp quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với các quy định này, doanh nghiệp đầu tư trong các khu công nghiệp không còn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Trong khi đó, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao, gây khó khăn cho các nhà đầu tư hạ tầng KCN, qua đó ảnh hưởng đến đơn giá thuê đất của các nhà đầu tư thứ cấp.
Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu khác quan tâm là mức hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các KCN theo quyết định 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ còn thấp, các KCN gặp nhiều khó khăn trong xây dựng hạ tầng. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UNND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nếu theo quyết định, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN từ 70-100 tỷ đồng, nhưng trong quá trình thực hiện, vốn hỗ trợ phân bổ hàng năm thấp, thiếu tập trung nên khó bố trí, sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng KCN. Quyết định này cũng không nói rõ lượng vốn hỗ trợ hàng năm cho KCN và trên thực tế, hàng năm, vốn hỗ trợ từ ngân sách chỉ đạt 5-10 tỷ đồng/KCN, trong khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng của KCN thường phải hoàn thành trong thời gian ngắn, bố trí vốn rất khó.
Ông Lê Tân Cương, Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, các địa phương do chưa có hướng dẫn thống nhất từ Trung ương nên quy định chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý KCN, KCX, KKT cũng như cơ chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước KCN, KKT ở địa phương còn chưa thống nhất, chưa thực hiện phân cấp, ủy quyền đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, một số điểm chồng chéo giữa các văn bản pháp luật chưa được giải quyết cũng như một số yêu cầu mới đặt ra cần phải giải quyết như: vấn đề ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, vấn đề đăng ký nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương, đăng ký kế hoạch đưa lao động đi đào tạo…
* Cần giải pháp tháo gỡ
Để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các KCN, KCX, KKT trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết, trước mắt, các Bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KCN, KKT theo lĩnh vực quản lý ngành và nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành cho phù hợp với chủ trương phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KKT theo quy định. Tiếp đến, các địa phương tiếp tục triển khai cơ chế phân cấp ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KKT, đảm bảo cho Ban Quản lý KCN, KKT thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định; chủ động triển khai cơ chế phân công, phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước KCN, KKT ở địa phương một cách hiệu quả, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Đại diện Trưởng ban Quản lý Các KCX và CN thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), ông Vũ Văn Hòa cho biết, để khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, Chính phủ nên có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng này như trước đây đã áp dụng (theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007). Đồng thời, cần xem xét đưa KCN vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư va các dự án đầu tư mở rộng trong KCN được hưởng ưu đãi đầu tư . Lý giải kiến nghị trên, ông Hòa cho biết, kể từ ngày Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (1/1/2009), quy định ưu đãi vào KCN theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP không còn hiệu lực. Do vậy, các dự án đầu tư mới trong KCN và các dự án đầu tư mở rộng trong KCN không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào KCN, KCX, KKT.
Để phát triển KCN, KCX, KKT thành công, ông Trần Duy Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, ngoài việc ban hành các chính sách thu hút đầu tư thuận lợi, cần phải quan tâm phát triển bền vững các KCN, KCX, KKT ở cả vấn đề bảo vệ môi trường, nhà ở, môi trường sống cho người lao động. Một điều nữa là cần phát triển tốt nguồn nhân lực; trình độ tay nghề của người lao động chưa cao cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư của Việt Nam với các quốc gia lân cận. Sắp tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên môi trường cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thức hiện quy định này. Ông Đông cho biết, Bộ cũng đã tính tới cả phương án, nếu KCN nào chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét cho dừng hoạt động.
Đối với cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương cho KCN, KCX, Bộ sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, nâng cao hiệu quả hỗ trợ vốn. Ngoài ra, cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và có phương án điều chỉnh pháp luật về thuế để đảm bảo ưu đãi đầu tư vào KCN như trước đây; đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét trên cơ sở ý kiến của các địa phương để điều chỉnh quy định hiện hành về giá đất đền bù giải phóng mặt bằng cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo lợi ích cho người dân và doanh nghiệp và Nhà nước./.
http://www.cpv.org.vn
Thank for sharing
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
You may also like
Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ABOUT ME
RECENT POSTS
ARCHIVES
Post by date
USEFUL LINKS

Coronavirus disease

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus.
Recommend!

NOTION

The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases
Recommend!