Skip links

Cook

Tags

Tên tiếng Anh của một số món ăn phổ biến – Phần 1

Ẩm thực Việt Nam rất phong phú, thậm chí, chúng ta không thể biết hết được tên tiếng Việt của chúng, tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi các bạn sẽ gặp những du khách nước ngoài đang muốn bạn gợi ý cho họ một
giang

giang

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag