Chênh vênh 24

Những buổi sáng hai tư vội vã, ngược nắng, ngược gió mười một cây số rưỡi mua ly café đen…

Chênh vênh mùa về

Hà Nội những ngày đầu đông thế này dễ mang cho người ta nhiều xúc cảm. Những cơn mưa tháng…