Skip links

Truyện

Tags

[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà – Phiên Ngoại (2010)

 Dịch: Uông DụEditor: Kan Kun​ Hàng Hàng cảm thấy mỹ mãn ăn một tô mỳ lớn, theo lý có thể thỏa mãn mà đi thả mình lên giường, nhưng không biết làm sao, anh bạn Lương Trạch này khuya như vậy rồi mà còn chưa
giang

giang

Tags

[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà [Chương 31 + 32] (2008)

Chương 31: Nối lại tình xưaDịch: Uông DụEditor: Kan Kun​ Lương Trạch: Em với Hàng Hàng làm lành rồi!Chị dâu: Ò, vậy để chị viết thêm một tấm thiệp 100 ngày.Lương Trạch: Chị không có mời ảnh?Chị dâu: Chị không có mời em.Lương Trạch: …Chị dâu: Còn chuyện gì không? Không
giang

giang

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag