Skip links

Chi Bộ Quản lý và Kinh tế nghề cá kết nạp đảng viên mới

Share

Ngày 13/12/2010 Chi Bộ Quản lý và Kinh tế nghề cá kết nạp 02 quần chúng ưu tú là Huỳnh Văn Hiền và Đặng Thị Phượng vào Đảng. 
Nâng số đảng viên trong chi Bộ lên 08 đồng chí.

©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.