Skip links

Hỏi đáp: sửa chữa, khai bổ dung hồ sơ hải quan được thực hiện như thế nào?

Share

HỏiXin cho hỏi việc sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện trong những trường hợp nào và bao gồm những nội dung nào? Việc sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan có quy định gì khác giữa Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 79/2010/TT-BTC?
Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK thì:
1. Việc sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện trong những trường hợp sau:
– Sửa chữa tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trước khi miễn kiểm tra thực tế hàng hóa nếu có lý do chính đáng, có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng hải quan chấp nhận;
– Khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với các nội dung có sai sót gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
+ Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan hải quan;
+ Thời điểm khai báo trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;
+ Có sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp theo hồ sơ hải quan đã nộp cho cơ quan hải quan;
+ Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.
2. Nội dung sửa chữa, khai bổ sung bao gồm:
 Khai bổ sung thông tin làm cơ sở xác định các yếu tố, căn cứ tính thuế hoặc xác định đối tượng không chịu thuế; hoặc xác định đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế;
– Khai bổ sung số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế chênh lệch còn phải nộp hoặc số tiền thuế chênh lệch nộp thừa (nếu có), số tiền phạt chậm nộp của số tiền thuế khai bổ sung (nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế khai bổ sung quá thời hạn nộp thuế) đối với từng mặt hàng và của cả tờ khai hải quan; cam kết về tính chính xác, hợp pháp của chứng từ, hồ sơ khai bổ sung;
– Sửa chữa, khai bổ sung thông tin khác trên tờ khai hải quan.
Như vậy so với Thông tư số 79 thì Thông tư số 194 đã bổ sung quy định cho khai bổ sung cả số tiền thuế còn thiếu và số tiền thuế nộp thừa trong khi Thông tư số 79 chỉ cho khai bổ sung đối với số tiền thuế còn thiếu.
HỏiCông ty chúng tôi NK hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế XK, thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên sau đó thay đổi mục đích sử dụng. Vậy trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?
Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK thì đối với trường hợp hàng hóa không chịu thuế, miễn thuế, thay đổi mục đích sử dụng được xử lý như sau:
– Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật;
Trừ trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế.
 Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) cho hàng hoá đã thay đổi mục đích sử dụng trong thời hạn theo hướng dẫn tại điểm h khoản 3 Điều 18 Thông tư này; trường hợp có nghi ngờ cơ quan hải quan quyết định kiểm tra việc thay đổi mục đích sử dụng và kê khai nộp thuế, nộp phạt của người nộp thuế theo quyđịnh của pháp luật;
– Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng nhưng không tự giác kê khai nộp thuế với cơ quan hải quan, khi cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp và tuỳ theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu và số tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.
vasep.com.vn
Xem thêm và tìm thắc mắc tại diễn đàn, nhấn vào ĐÂY>>
©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.