Skip links

Khoa Thủy Sản tở chức hội thảo báo cáo kết quả 24/02/2011

Share
Trong khuôn khổ dự án Nagao được thực hiện từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 02 năm 2011 với sự tham gia của 4 quốc gia (Việt Nam, Lào, Cambuchia và Thái Lan) nghiên cứu về thành phần loài cá lưu vực sông Mê-kong và Chao Phraya. Ngày 24/02/2011 Khoa Thủy sản tổ chức hội thảo báo cáo kết quả về dự án đã thực hiện.


©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.