Skip links

Ngắm nàng tiên cá lung linh ngoài đời thực

Share

Một chiếc đuôi cá mạnh mẽ có thể bơi lội tự do dưới nước với tốc độ 17 mph được thiết kế bởi nghệ sĩ Hollywood Allan Holt, Linden Wolbert làm cho “cô giá đại đương” ngày càng hiện thực hơn.

It took over 6 months for the tail of the beautiful mermaid to complete. It costs more than $15,000
Phải mất hơn 6 tháng đối với phần đuôi của nàng tiên cá xinh đẹp để hoàn thành. Chi phí nhiều hơn $ 15.000

Linden Wolbert's childhood dreams were drawn out with the image of a mermaid and ocean, that's the reason why she has attended lots of advertising oceanic campaigns later

Những giấc mơ thời thơ ấu của Linden Wolbert đã được rút ra với hình ảnh của một nàng tiên cá và đại dương, đó là lý do tại sao cô đã tham gia rất nhiều của các chiến dịch quảng cáo đại dương sau đó.

Linden spends much time in her life for ocean. She is satisfied with scuba diving as a mermaid
Linden dành nhiều thời gian trong cuộc sống của mình cho đại dương. Cô lặn như một nàng tiên cá.

Normally, such a sparkling mermaid is only seen in cartoon pictures

Thông thường, như một nàng tiên cá lấp lánh chỉ nhìn thấy trong hình hoạt hình

Linden Wolbert's idea to become a mermaid came from the movie The Little Mermaid when she was a little girl

Linden Wolbert ý tưởng để trở thành một nàng tiên cá đến từ bộ phim Nàng tiên cá khi cô là một cô gái nhỏ

The real-life mermaid, Linden has the capability of rapid swimming and 5-minute non-breath
Tuy nhiên cuộc sống  của nàng tiên cá, Linden có khả năng bơi nhanh và hơi thở không 5 phút
©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.