THỐNG KÊ NGÀNH CHĂN NUÔI

 • [message]
  • ##check## LƯU Ý
   • BẠN ĐANG TRUY CẬP TRANG THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI THEO DẠNG FILE ĐƯỢC DẪN LẠI TỪ CHANNUOIVIETNAM.COM
THỐNG KÊ CHĂN NUÔI
 • [accordion]
  • Đàn heo Việt Nam và một số nước châu Á từ 1962 đến 2017
   • Diễn biến đàn heo Việt Nam và một số nước châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và Philippines) từ 1962 đến 2017 (Nguồn: Pig Progress). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
  • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2018
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 1/2019). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
  • Top 50 doanh nghiệp sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017
   • Danh sách 50 doanh nghiệp sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: Poultry International, 10/2018). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
  • Top 20 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017
   • Danh sách 20 doanh nghiệp sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: Poultry International, 10/2018). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Top 100 doanh nghiệp TACN lớn nhất thế giới năm 2017
    • Danh sách 100 doanh nghiệp sản xuất TACN lớn nhất thế giới năm 2017. Tập đoàn Masan Nutri-Science của Việt Nam đứng thứ 51 (Nguồn: Feed Strategy, 10/2018). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2018). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 2017
    • Kết quả sản xuất chăn nuôi Việt Nam năm 2017. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2017
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2017 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 12/2017). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Top 100 doanh nghiệp TACN lớn nhất thế giới năm 2016
    • Danh sách 100 doanh nghiệp sản xuất TACN lớn nhất thế giới năm 2016. Tập đoàn Masan Nutri-Science của Việt Nam đứng thứ 50 (Nguồn: Feed International, 10/2017). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật trên cạn
    • Danh sách 1.763 doanh nghiệp của 22 nước đủ điều kiện xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam (Nguồn: Cục Thú y, tháng 8/2017). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Lộ trình quản lý TACN chứa kháng sinh
    • (Infographics): Thống kê việc sử dụng kháng sinh trong TACN hiện nay và lộ trình quản lý thức ăn chứa kháng sinh. Nguồn: TTXVN, Bộ NN&PTNT. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê hộ nuôi chim yến 2017
    • Thống kê lượng hộ nuôi chim yến cả nước năm 2017. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi lợn, gia cầm Việt Nam 01/04/2017
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2017 về số lượng đầu con và sản phẩm lợn, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 06/2017). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 12/2016). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Danh sách cơ sở chăn nuôi ATDB
    • Danh sách các cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh động vật năm 2016. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Kết quả sản xuất chăn nuôi 2010-2015 và kế hoạch 2020
    • Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2010-2015 và kế hoạch đến năm 2020 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 3/2016). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu
    • Tổng hợp tình hình nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi từ năm 2012 - 2015 (Nguồn: TCHQ, tháng 1/2016). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 3/2016). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Sản lượng TACN thế giới năm 2015
    • Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của các nước trên thế giới năm 2015 (Việt Nam tiếp tục xếp thứ 17). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • TOP 101 Công ty sản xuất TACN thế giới năm 2014
    • Danh sách TOP 101 Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2014. Việt Nam có 2 Công ty: Masan (xếp thứ 60) và Greenfeed (xếp thứ 95). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • So sánh tiêu thụ thịt gia cầm bình quân/ người của Việt Nam và các nước
    • Tiêu thụ thịt gia cầm bình quân trên đầu người của một số nước trên thế giới (Nguồn: Poultry Intrenational, June 2015). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Dự báo khối lượng thịt gia cầm hơi giết thịt từ 2014 - 2023
    • Dự báo khối lượng thịt gia cầm hơi giết thịt của một số nước châu Á từ năm 2014 - 2023 (Nguồn: Poultry International, June 2015). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • 16 công ty sản xuất trứng lớn nhất châu Á
    • Danh sách 16 công ty sản xuất trứng lớn nhất châu Á năm 2014 (Nguồn: Poultry International, June 2015). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Danh sách cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh
    • Danh sách các cơ sở chăn nuôi được Cục Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đầu năm 2015. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2014
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2014 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm (NEW). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp thế giới 2014
    • Top các quốc gia có sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp lớn trên thế giới năm 2014 (Việt Nam đứng thứ 17). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Sản xuất một số nguyên liệu TACN 2014 và kế hoạch 2015
    • Kết quả sản xuất một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cả nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Sản xuất chăn nuôi 2014 và kế hoạch 2015
    • Kết quả sản xuất chăn nuôi cả nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê trang trại chăn nuôi năm 2014
    • Thống kê trang trại chăn nuôi theo địa phương năm 2014. Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013
    • Thống kê giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013 Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô, đậu tương và sắn năm 2012, ước thực hiện năm 2013
    • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2012, ước thực hiện năm 2013 Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2013
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2013 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2013
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2013 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2012
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.10.2012 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2012
    • Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của các nước trên thế giới năm 2015 (Việt Nam tiếp tục xếp thứ 17). Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2011
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2010 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2011
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.4.2011 về số liệu sơ bộ thống kê sản xuất chăn nuôi Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2011
    • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2011 Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê thủy sản 2011
    • Thống kê thủy sản 2011 Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2010
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.10.2010 về số lượng và sản phẩm gia xúc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2010
    • Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng lúa, ngô và sắn năm 2010 Nhấn vào ĐÂY để tải về.
   • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2009
    • Thống kê chăn nuôi Việt Nam 1.4.2009 về số lượng và sản phẩm gia súc, gia cầm Nhấn vào ĐÂY để tải về.

  NHẬN XÉT

  Tên

  Animal Husbandry,148,Announcement,1,Art,12,ASF,1,Blog,1,Blogger,3,Book,2,Business,114,CafeKN,2,Career,1,Chicken,6,Chinese,3,Doanh Nghiệp,1,Dog,1,Duck,4,Email,1,English,3,F&B,3,Fish,48,Fun,1,Game,1,GOCOVINA,1,Gym,8,Health,1,HOT,13,HR,1,Japanese,1,Job,1,Learn,6,LGBT,8,Life,539,Love,21,Man,12,Man Style,1,Market,9,MEATLife,1,Michelle,1,MML,1,Movie,20,Music,2,Pig,7,Shrimp,83,StartUp,4,Suất Ăn Công Nghiệp,1,Technology,8,Trà Vinh,1,Travel,74,Video,21,
  ltr
  static_page
  DNTG.VN - Mỗi Năm Học Một Điều Mới: THỐNG KÊ NGÀNH CHĂN NUÔI
  THỐNG KÊ NGÀNH CHĂN NUÔI
  BẠN ĐANG TRUY CẬP TRANG THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI THEO DẠNG FILE ĐƯỢC DẪN LẠI TỪ CHANNUOIVIETNAM.COM
  DNTG.VN - Mỗi Năm Học Một Điều Mới
  https://www.dntg.vn/p/thongke.html
  https://www.dntg.vn/
  https://www.dntg.vn/
  https://www.dntg.vn/p/thongke.html
  true
  2647454659241784721
  UTF-8
  Tải toàn bộ bài viết Không tìm thấy bài viết bạn yêu cầu! XEM TẤT CẢ Xem đầy đủ Nhận xét Hủy nhận xét Xóa Bởi Trang Chủ TRANG BÀI VIẾT Xem tất cả DÀNH RIÊNG CHO BẠN Chuyên mục LƯU TRỮ SEARCH TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn. Quay về Trang Chủ Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ngay bây giờ 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG VIP NÀY ĐÃ TẠM KHÓA Bước 1: Chia sẻ bài viết này lên các mạng xã hội của bạn Bước 2: Nhấn vào liên kết trên trang bạn đã chia sẻ Sao chép toàn bộ code Chọn toàn bộ code Toàn bộ code đã sao chép vào khay nhớ tạm của bạn Không thể sao chép code/văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (hoặc CMD+C cho Mac) để sao chép, Table of Content