Skip links

Phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản

Trước tình hình rét đậm kéo dài, ngày 15/1, Thủ tướng cóCông điệnyêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương quyết liệt, áp dụng mọi biệnphápđể phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất làđàn trâu, bò,đàn cá giống.

Giá rét không chỉ gây thiệt hại gia súc, cây trồng mà cả thủy sản. Người nuôi cá ở nhiều nơi cũng đang rất vất vả chống rét cho cá.

Các địa phương, đặc biệt là những địa phương vùng cao cử cácđoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tácphòng, chống đói, rét.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên mônkiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật,thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôibiết, không chủ quan, bị động trước việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi.
Đồng thời, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách dựphòng để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống rét cho vật nuôi; hỗ trợ vậttư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộcđể gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn cho đàn gia súc.
Thủ tướng lưu ý, nếu để tình trạng gia súc, gia cầm, thủysản bị chết nhiều do chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống đói, rét chovật nuôi, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủtướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Bộ NNPTNT là tiếp tục chỉ đạo, cửđoàn công tác trực tiếp đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biệnpháp, phòng, chống đói rét cho vật nuôi.
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NNPTNT thực hiện chính sách hỗtrợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất ở vùng bị thiệthại cho các địa phương.
vasep.com.vn
©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag