Thư mục Email
# Email

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHCT

  BAN GIÁM HIỆU     Điện thoại:   0710-3832660 /3832661/ 3730747     PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng, E-mail:  tuants@ctu.edu.vn      ...
T

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...