Thư mục Google
Lần đầu tiên dịch vụ GSuite Google tăng giá sau hơn 10 năm hoạt động
# Google

Lần đầu tiên dịch vụ GSuite Google tăng giá sau hơn 10 năm hoạt động

Sau hơn 10 năm hoạt động, dịch vụ GSuite - Google thông báo tăng giá đến người dùng để định giá đúng giá trị hiện tại của bộ ứng dụng này sa...
T

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...