Thư mục Hình Ảnh
[Pic] Udompanich Krittapak Và Panichtamrong Peemapol [CP Trong Make It Right]
[Profile] Jirayu La-ongmanee [Diễn viên The Love of Siam]

[Profile] Jirayu La-ongmanee [Diễn viên The Love of Siam]

Tên thật:  Jirayu Laongmanee Ngày sinh:  29/10/1995 Quốc gia:  Thailand Tên:  Jirayu Laongmanee (จิ รา ยุ ละออง มณี) Biệt danh:  Kao (เก้า) ...
[Profile] La Nhất Hàng - 罗一航Alan

[Profile] La Nhất Hàng - 罗一航Alan

  Tên Việt:  La Nhất Hàng Tên Trung:  罗一航 Tên Anh:  Alan Sinh ngày:  31/08/1997 Quê quán:  TP. Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Nghề ngh...
[Pic] Thassapak HSU (BIE) - Chàng Diễn Viên Tài Năng
T

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...