Thư mục Truyện
[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà - Phiên Ngoại (2010)
# LGBT

[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà - Phiên Ngoại (2010)

  Dịch: Uông Dụ Editor: Kan Kun ​ Hàng Hàng cảm thấy mỹ mãn ăn một tô mỳ lớn, theo lý có thể thỏa mãn mà đi thả mình lên giường, nhưng không...
[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà [Chương 31 + 32] (2008)
# LGBT

[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà [Chương 31 + 32] (2008)

Chương 31: Nối lại tình xưa Dịch: Uông Dụ Editor: Kan Kun ​ Lương Trạch:  Em với Hàng Hàng làm lành rồi! Chị dâu:  Ò, vậy để chị viết thêm m...
T

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...