Tag: Fish

Sự phát triển phôi và cá bột

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI VÀ CÁ BỘT Tinh trùng cá trê c. Giai đoạn phôi nang (blastula)Hinh: giai đoạn…

Đặc điểm sinh sản cá

CHƯƠNG VI: SINH SẢN CÁ Chuyên đề: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BIỆN PHÁP SẢN XUẤT CÁ GIỐNG Sinh sản…