Skip links

Hán Tự

Tags

[Tiếng Trung] Hướng dẫn tập viết Chữ Hán

Tiếng Trung Quốc “Tiếng Hoa” – là một trong những ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới, không chỉ bởi dân số của Trung Quốc mà còn từ nhu cầu thực tế của mọi người trong việc trao đổi, học hỏi và liên kết với nền văn hóa lớn trên thế giới. Theo tạp chí Ethnologue (2020) của tổ chức SIL International thì tiếng Trung đứng thứ 02 trong số 30 ngôn ngữ phổ biến nhất (tính cả người sử dụng là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngoại ngữ).

This website uses cookies to improve your web experience.