Skip links

Thêm 02 Doanh nghiệp ra khỏi danh sách cơ sở bị công khai hành vi vi phạm về tạp chất

Căn cứ vào báo cáo giải trình và kết quả kiểm tra của Tổ công tác ngăn chặn tạp chất và Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã rút tên 02 DN: Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản XK Tắc Vân (TACVAN SEAFOODS CO – DL 401) và Xí nghiệp Đông lạnh V – Công ty Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau(DL 351) ra khỏi danh sách các cơ sở bị công khai hành vi vi phạm lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

NAFIQAD yêu cầu các DN nghiêm túc tuân thủ các quy định kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm về tạp chất.
Riêng với Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Minh Cường (DL 512) và Xí nghiệp Đông lạnh 4 – Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Cà Mau (DL 178), ngày 06/10/2010, NAFIQAD mới ra công văn số 1871/QLCL-CL1 thông báo công khai hành vi vi phạm lần đầu của các đơn vị này. Thời gian công khai vi phạm tới nay chưa đủ theo quy định, do đó, Cục chưa thực hiện rút tên 02 DN này ra khỏi danh sách các cơ sở bị công khai hành vi vi phạm lần đầu theo đề nghị của DN.

vasep.com.vn

©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag